Introduktion Whistleblower-ordningen

SurgiTeam

Hos SurgiTeam går vi ind for åbenhed. Derfor kan du anvende vores whistleblower-ordning, til indberetning af eller mistanke om uregelmæssigheder eller forhold, der er i strid med lovgivning eller den kvalitet som SurgiTeam står for. 

Du kan benytte whistleblower-ordningen til at indberette uregelmæssigheder, overtrædelser af lovgivningen samt uetisk adfærd. Dette gælder også hvis der er mistanke herom. Sidst men ikke mindst kan du benytte whistleblower-ordningen til at indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

Whistleblower-ordningen er en 100% anonym, fortrolig og uafhængig vej til at indberette forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler.

Hvordan indberetter du?

 • Du kan sende din indberetning til whistleblower@surgiteam.dk
 • Du kan kontakte SurgiTeam på 31 31 58 38, på hverdage mellem kl. 08.00-16.00. Ved at benytte telefonisk henvendelse, skal du være indforstået med og give samtykke til, SurgiTeam må oprette en indberetning ud fra de oplysninger du giver under samtalen.
 • Vi anbefaler du sender din indberetning fra en PC, der ikke er tilknyttet en virksomhed eller virksomhedens netværk.
 • Vi anbefaler du opretter en ny mailadresse til formålet. Denne kan slettes efter endt behandling af indberetning.
 • Vi beder om, du stiller dig til rådighed, da vi kan få behov for yderligere oplysninger for at kunne færdigbehandle indberetningen.

Hvad kan du indberette?

Whistleblower-ordningen er tiltænkt indberetning af begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller forhold, som er i strid med gældende lovgivning. En begrundet mistanke kan være:

 

 • Brud på arbejdsmiljø
 • Brud på eller forurening af miljøet
 • Fysisk og psykisk vold, diskriminering og seksuelle krænkelser
 • Økonomisk kriminalitet som dokumentfalsk, korruption, underslæb, bestikkelse mv.
 • Uhensigtsmæssig adfærd ift gældende politikker, regler, kodeks og almindelig forretningspraksis.

Hvad kan du ikke indberette?

Whistleblower-ordningen står ikke ledelsesretten. Du kan derfor ikke indberette:

 • Utilfredshed med løn
 • Utilfredshed med arbejdsmiljø
 • Samarbejdsvanskeligheder med kolleger eller leder
 • Konflikter med kolleger eller leder
 • Uenighed omkring virksomhedens udvikling og planlægning af drift. Her vil du i stedet skulle kontakte nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentant (AMIR) eller tillidsrepræsentant (TR).

 Du kan og må ikke benytte whistleblower-ordningen til at indberette bevidst falske anklager eller usande oplysninger på personer!