Whistleblowerpolitik

Hos SurgiTeam ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor mistanke om uregelmæssigheder eller forhold, der er i strid med lovgivningen eller den kvalitet vi ønsker at stå for indberettes. Disse overtrædelser skal normalt rapporteres til nærmeste leder, men det kan af hensyn til loyalitet være vanskeligt at gå videre med oplysninger eller mistanke om f.eks. andre medarbejderes eller leders adfærd.

Hos SurgiTeam har vi etableret en whistleblowerordning, som giver medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen og øvrige interessenter mulighed for lave en indberetning helt anonymt, hvis der er tale om mistanke om uregelmæssigheder eller forhold i den enkelte virksomhed, som er i strid med lovgivningen.

Enhver opfordres til at handle straks, når det vurderes, at man står over for manglende overensstemmelse med SurgiTeam retningslinjer, politik og procedurer eller nogen gældende lov eller bestemmelse. Det kan f.eks. være:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri, korruption og dokumentfalsk
  • væsentlige brud på arbejdssikkerheden
  • væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • fysisk og psykisk vold, diskriminering og seksuelle krænkelser
  • ureglementeret adfærd i forhold til forretningspraksis, fastlagt adfærdskodeks, politikker og regler

Whistleblowerordningen kan og må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer. Der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger!

Hvis der er tale om mistanke om uregelmæssigheder eller forhold hos vores kunder eller andre, som f.eks. på et plejehjem, hospital eller leverandører, som er i strid med lovgivningen, er det kundens eller samarbejdspartners whistleblowerordning, som skal anvendes.

Alle henvendelser behandles fortroligt. SurgiTeam garanterer, at det ikke vil få negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til eksterne, som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede lovovertrædelser. Ordningen sikrer, at alle indberetninger behandles seriøst og på passende måde af en særlig whistlebloweransvarlig. Denne vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde og fastlægger herefter passende tiltag samt om der er behov for yderligere efterforskning af de forhold, indberetningen angår. Indberetninger vil blive behandlet hurtigst muligt.

HUSK! Der skal være tale om en formodet lovovertrædelse. Hvis der er forhold du er utilfredse med, skal du ikke bruge whistleblowerordningen, men i stedet tale med din nærmeste leder om det eller med din arbejdsmiljørepræsentant – og ikke bruge whistleblowersystemet. Det kan f.eks. være følgende forhold:

 

  • Utilfreds med lønforhold
  • Utilfreds med arbejdsmiljø
  • Samarbejdsvanskeligheder med kollegaer og/eller leder
  • Konflikter mellem kollegaer og/eller chefer
  • Uenighed omkring virksomhedens driftsmæssige forhold og udvikling